Underground

Pobierlania

W tym dziale możesz pobrać aplikacje oraz aktualizacje do Twojego Garmina.

Mapsource

(4kB) MapSource jest aplikacją dostarczaną z niemal każdym produktem mapowym przeznaczonym dla urządzeń firmy Garmin, dystrybuowanym w formie CD lub DVD. Aplikacja ta umożliwia pełną obsługę mapy oraz komunikację z urządzeniami GPS.......wiecej
POBIERZ


Webupdater

(3kB) Aplikacja WebUpdater jest oprogramowaniem umożliwiającym niemal całkowicie automatyczną aktualizację oprogramowania wewnętrznego urządzeń firmy Garmin......wiecej
POBIERZ


POI Loader

(15kB) Darmowa aplikacja POI Loader umożliwia instalację w kompatybilnych urządzeniach GPS bazy własnych punktów POI.......wiecej
POBIERZ


ximage

(1kB) xImage to darmowe oprogramowanie, które umożliwia import i eksport elementów graficznych wykorzystywanych w odbiorniku GPS.......wiecej
POBIERZ


nroute

(20kB) nRoute jest aplikacją umożliwiającą skorzystanie z nawigacji za pomocą komputera PC z dołączonym do niego odbiornikiem GPS.......wiecej
POBIERZ


spanner

(16kB) Spanner to niewielkie oprogramowanie firmy Garmin, dzięki któremu możliwe jest wykorzystanie urządzeń podłączanych do PC za pomocą portu USB......wiecej
POBIERZ